سریال های روزانه ESET NOD32
Userو Pass آنتی ویروس ESET Smart Security
یوزر و پسورد رایگان:     صلوات برمحمد و آل محمد
می­شود پرده چشم پَرِ کاهی گاهی                 دیده­ ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی
وادی عشق بسی دور و دراز است ولی             طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی

بروز شده در تاریخ:   ۱۳۹6/05/14شنبه

Username:TRIAL-0202204657
Password:akjhfma8px

Username:TRIAL-0202204661
Password:x3d7bbjur

 
Username: TRIAL-0204221040
Password: 92jms635nf
Expiry Date: 22.07.2018

Username: TRIAL-0204221044
Password: rpsfhbsm2a
Expiry Date: 22.07.2018

Username: TRIAL-0204230002
Password: ncnd8nehte
Expiry Date: 22.07.2018

Username: TRIAL-0204235393
Password: f75f684jfu
Expiry Date: 22.07.2018

 
 
ESET Internet Security 9 & 10

AUD4-W338-K9VV-VKET-MEW9
AUD4-W338-KXWM-MB3S-A3VF
– trial key expire 25.07.2018

9TXX-X33J-DHX7-PERD-VHXA
PD5K-XWFC-AHS8-ATU5-KVHS
GSXJ-XXJV-T23K-JHD2-GCX7
مشاهده ریزمصرف صبانت